جمعه 3 مرداد 1393
كمرجان  
      6410     337  
مارون  
      34163     1798  
تسه9101  
      907000     47372  
تسه9102  
      909003     47395  
قلرست  
      31968     1229  
قصفها  
      4888     188  
قزوين  
      2967     114  
غبهنوش  
      7599     292  
قچار  
      3621     172  
شرانل  
      11909     567  
تسه9201  
      916038     48212  
چافست  
      7334     282  
تسه9209  
      913518     48079  
شنفتح  
      10509     913  
شفاراح  
      11700     979  
شاملا  
      10508     404  
دابور  
      18149     698  
دزهراوي  
      44260     1702  
شگل  
      9024     347  
پكرمان  
      8220     316  
دتوليد  
      11035     580  
كحافظ  
      4160     3084  
سقاين  
      29785     1145  
كي بي سي  
      12410     653  
تسه9006  
      900110     47137  
تسه9007  
      908948     47836  
تسه9009  
      902939     45402  
ونفت  
      2015     113  
وخارزمح  
      550     44  
وگردش  
      1688     80  
كمرجان  
      6410     337  
مارون  
      34163     1798  
تسه9101  
      907000     47372  
تسه9102  
      909003     47395  
قلرست  
      31968     1229  
قصفها  
      4888     188  
قزوين  
      2967     114  
غبهنوش  
      7599     292  
قچار  
      3621     172  
شرانل  
      11909     567  
تسه9201  
      916038     48212  
چافست  
      7334     282  
تسه9209  
      913518     48079  
شنفتح  
      10509     913  
شفاراح  
      11700     979  
شاملا  
      10508     404  
دابور  
      18149     698  
دزهراوي  
      44260     1702  
شگل  
      9024     347  
پكرمان  
      8220     316  
دتوليد  
      11035     580  
كحافظ  
      4160     3084  
سقاين  
      29785     1145  
كي بي سي  
      12410     653  
تسه9006  
      900110     47137  
تسه9007  
      908948     47836  
تسه9009  
      902939     45402  
ونفت  
      2015     113  
وخارزمح  
      550     44  
وگردش  
      1688     80  
شركت سرمايه گذاري توكا فولاد حداقل
 تاريخ آخرين بروزرساني اين صفحه:  13/08/92
 نام مدير عامل: مهندس علي بيات ماکو
 زمينه فعاليت شرکت: سرمايه گذاري
 سال تاسيس شرکت:  1367
 تلفن شرکت : 6680510-0311
 فاکس(نمابر): 03116695397
 نوع شرکت: (سهامي عام )
 تلفن امورسهام و مجامع شرکت: 5-6204784
 آدرس وب سايت: http://tukadev.com
 نشاني:
اصفهان- چهار باغ بالا- هتل پل-فاز 2 – طبقه 2 – واحد 429
 سرمايه شرکت: 260000 میلیون ریال
 نحوه معامله سهام شرکت:   بورسي

 تاريخ مجمع عمومي

(مربوط به سال مالي منتهي به 31/6/1391):

29/07/91
 مصوبات مجمع:  افزايش سرمايه
 سود تقسيمي(dps):  330 ريال
 تاريخ و نحوه پرداخت سود: از 16/ 2 / 93 بر اساس تعداد سهام

 

 

    
  

copyright © 2009 Foolad co.
صفحه اصلی   |    اخبار    |    سایتهای مرتبط   |    سوالات و پاسخها   |    نقشه سایت   |    درباره ما   |    ارتباط با ما