چهارشنبه 5 شهریور 1393
تسه9106  
      948000     43833  
تسه9108  
      949692     45223  
غچين  
      16608     692  
تسه9202  
      943711     44938  
تسه9203  
      945472     45022  
تسه9204  
      945500     43435  
تسه9206  
      948339     45159  
تسه9208  
      953656     45412  
تسه9210  
      960645     45745  
تسه9211  
      968040     46097  
شفاراح  
      9052     576  
شفارس  
      5832     243  
دلقما  
      3747     156  
شكربن  
      3193     133  
پتاير  
      3900     636  
كسعدي  
      4994     208  
سصفها  
      13168     548  
ساربيل  
      14683     611  
فسپا  
      4997     208  
فخاسح  
      5240     365  
آكنتور  
      12439     518  
خمحركهح  
      840     45  
خزرح  
      717     35  
خشرقح  
      895     77  
ثفارس  
      3620     513  
فولاي  
      2946     140  
تسه9011  
      932035     44382  
وصناح  
      955     82  
ثشرق  
      1839     86  
سيستم  
      4740     225  
تسه9106  
      948000     43833  
تسه9108  
      949692     45223  
غچين  
      16608     692  
تسه9202  
      943711     44938  
تسه9203  
      945472     45022  
تسه9204  
      945500     43435  
تسه9206  
      948339     45159  
تسه9208  
      953656     45412  
تسه9210  
      960645     45745  
تسه9211  
      968040     46097  
شفاراح  
      9052     576  
شفارس  
      5832     243  
دلقما  
      3747     156  
شكربن  
      3193     133  
پتاير  
      3900     636  
كسعدي  
      4994     208  
سصفها  
      13168     548  
ساربيل  
      14683     611  
فسپا  
      4997     208  
فخاسح  
      5240     365  
آكنتور  
      12439     518  
خمحركهح  
      840     45  
خزرح  
      717     35  
خشرقح  
      895     77  
ثفارس  
      3620     513  
فولاي  
      2946     140  
تسه9011  
      932035     44382  
وصناح  
      955     82  
ثشرق  
      1839     86  
سيستم  
      4740     225  
شركت سرمايه گذاري توكا فولاد حداقل
 تاريخ آخرين بروزرساني اين صفحه:  13/08/92
 نام مدير عامل: مهندس علي بيات ماکو
 زمينه فعاليت شرکت: سرمايه گذاري
 سال تاسيس شرکت:  1367
 تلفن شرکت : 6680510-0311
 فاکس(نمابر): 03116695397
 نوع شرکت: (سهامي عام )
 تلفن امورسهام و مجامع شرکت: 5-6204784
 آدرس وب سايت: http://tukadev.com
 نشاني:
اصفهان- چهار باغ بالا- هتل پل-فاز 2 – طبقه 2 – واحد 429
 سرمايه شرکت: 260000 میلیون ریال
 نحوه معامله سهام شرکت:   بورسي

 تاريخ مجمع عمومي

(مربوط به سال مالي منتهي به 31/6/1391):

29/07/91
 مصوبات مجمع:  افزايش سرمايه
 سود تقسيمي(dps):  330 ريال
 تاريخ و نحوه پرداخت سود: از 16/ 2 / 93 بر اساس تعداد سهام

 

 

    
  

copyright © 2009 Foolad co.
صفحه اصلی   |    اخبار    |    سایتهای مرتبط   |    سوالات و پاسخها   |    نقشه سایت   |    درباره ما   |    ارتباط با ما